روسری نخی طرح دور فندی


کد محصول: 1011011020

مجموعه: شال و روسری

مجموعه: روسری نخی دور دست دوز

قیمت اصلی : 98000

قیمت فروش : 98000

درصد تخفیف : 0

وضعیت موجودی : موجود

تعداد موجودی : 0

تعداد بازدید : 87

روسری نخی طرح دور فندی

قواره 140

دور دست دوز

ایستایی مناسب ، لیز نیست

مناسب فصل بهار و تابستون

 


فندی  روسری دور فندی  روسری طرح فندی   روسری فندی  جدیدترین طرح فندی  روسری نخی دور فندی